Локации

RG GROUP – Magacin

ул. Охридска бр.15, Тетово
Тел: +389 71 386 000
Е-маил: office@rggroup.mk

Работно Време

 • Понеделник – Сабота 09:00 до 18:00 ч
  Недела неработен ден.

RG GROUP – Prodavnica 2

ул. Охридска бр.15, Тетово
Тел: +389 71 355 900
Е-маил: rggroup2000@gmail.com

Работно Време

 • Понеделник – Сабота 09:00 до 19:00 ч
  Недела неработен ден.

RG GROUP – Prodavnica 3

ул. Видое Смилевски Бато бр.49, Тетово
Тел: +389 71 396 669
Е-маил: rggroup3000@gmail.com

Работно Време

 • Понеделник – Сабота 09:00 до 20:00 ч
  Недела неработен ден.

RG GROUP – Prodavnica 4

Железара, Санитарија, Ламинат
ул. Видое Смилевски Бато бр.2-1, Тетово
Тел: +389 71 394 000
Е-маил: rggroup4000@gmail.com

Работно Време

Понеделник – Сабота 07:30 до 20:00 ч
Недела неработен ден.

RG GROUP – Servis

ул. Охридска бр.15, Тетово
Тел: +389 71 386 000
Е-маил: office1@rggroup.mk

Работно Време

 • Понеделник – Сабота 09:00 до 18:00 ч
  Недела неработен ден.

RG GROUP – Finansii

ул. Охридска бр.15, Тетово
Тел: +389 71 370 700
Е-маил: finance@rggroup.mk

Работно Време

 • Понеделник – Сабота 09:00 до 18:00 ч
  Недела неработен ден.

RG GROUP – Nabavki

ул. Охридска бр.15, Тетово
Тел: +389 71 386 000
Е-маил: office@rggroup.mk

Работно Време

 • Понеделник – Сабота 09:00 до 18:00 ч
  Недела неработен ден.

RG GROUP – IT Sektor

ул. Охридска бр.15, Тетово
Тел: +389 71 307 000
Е-маил: it@rggroup.mk

Работно Време

 • Понеделник – Сабота 09:00 до 18:00 ч
  Недела неработен ден.