Кредити

КУПЕТЕ НА 12 РАТИ БЕЗ КАМАТА БРЗО И НАЈПОВОЛНО

Детални карактеристики за потрошувачките кредити преку Стопанска Банка Скопје

 КАКО ДО ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ?

  1. Изберете го вашиот производ во нашите салони или на нашата веб страна 
  2.  Приложете ги потребните документии вашата РГ ГРОУП Клуб Картичка
  3.  Ние Ќе Ви изработиме профактураза бараните производи.
  4.  Со нашата профактура и со вашите документи одите во Стопанска Банка.
  5.  Разгледувањето на апликацијата од страна на банката трае половина час.  
  6.  По одобрувањето на кредитот ви го доставувамепроизводот. 

Понудата за рати без камата важи за редовните цени на производите, освен ако не се работи за акција од тој тип.

Kритериумите кои треба да ги исполнуваат клиентите за аплицирање:

– Вработени во редовен работен однос во Јавна администрација, АД и приватен сектор

– Вработени на определено време минимум 3 месеци

– Пензионери без оглед дали примаат пензија во Стопанска Банка – Старосна граница за сите клиенти: 18-70 години до денот на отплатата на кредитот

– Минимум нето плата/пензија: 9.000,00 ден

– Месечни обврски по ануитети за кредити: да не е поголемо од 50% од платата/пензијата

Документи кои треба да ги обезбеди клиентот:

– Документ за лична идентификација

– Потврда за вработување и лични примања

– Барање за потрошувачки кредит (кое се пополнува кај нас)

– Про-фактура од РГ ГРОУП (ја добивате во салонот каде што ќе купувате)

– Заверен извод за последни 3 месеци од трансакциска сметка за исплатени плати/пензии (доколку платата/пензијата е преку Стопанска банка, и се аплицира во иста банка, ова не е потребно)