Dark Light

13412 – GREALKA NA PLIN


Тип на гас: LPG
Притисок: 2.8kPa
Излезна топлина(kw): 1.4 (ниска), 2.8 (средна), 4.2 (висока)
Потрошувачка на гас (g/hr): 100 (мининална), 200 (средна), 300 (максимална)
Гаранција: 1 година
Димензии: 42 x 29,5 x 73
Moже да загрее од 20-40 м2

5,990.00ден