Dark Light

12419 – FEN MAX HD3290 BLACK


Мoќнoст: 1200W
Темпераурни нивоа:2
Можност за преклопување на рачката
Кука за закачување

649.00ден